Συμμετοχή σε διαδικτυακό μαθησιακό γεγονός του etwinning με τίτλο : “Learning Event 2018: Tangible and intangible cultural heritage”

heritage-learning_event

Σας παραθέτω το ημερολόγιο έργο του παραπάνω μαθησιακού γεγονότος. Μελετήστε μαζί μου!

Made with Padlet