Παρακολούθηση διαδικτυακού μαθησιακού γεγονότος της ευρωπαϊκής πύλης etwinning με τίτλο: “Learning event of Etwinning : Get Cyber skilled”

Enjoy! Here is my learning diary to the above project!

Made with Padlet