Βεβαίωση παρακολούθησης διαδικτυακού μαθησιακού σεμιναρίου του Etwinning με τίτλο : History in Mind!

etwinning-certificate-history_in_mind