Συμμετοχή σε διαδικτυακά μαθησιακά γεγονότα της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πύλης Etwinning

  1. LearningLabs_Cert_20150105-responsibleuseofinternet LearningLabs_Cert_20141111
  2. LearningLabs_Cert_20140515 LearningLabs_Cert_20140403 LearningLabs_Cert_20140324-communication in etwinning LearningLabs_Cert_20140324 LearningLabs_Cert_20140114-skills
  3. LearningLabs_Cert_20140114-hints LearningLabs_Cert_20140114 LearningLabs_Cert_20131203
  4. LearningLabs_Cert_20131127 LearningLabs_Cert_20131122 LearningLabs_Cert_20131120
  5. LearningLabs_Cert_20131112 LearningLabs_Cert_20131023 etw_qualitylabel_60190_el-healthy-students etw_qualitylabel_60190_el-healthy etw_qualitylabel_57133_en-diving etw_qualitylabel_57133_el etw_europeanqualitylabel_60190_el

Certs_Página_069eTwinning Learning event ETWINNING- PATHWAY FOR DEVELOPING KEY COMPETENCIES