“Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων και Διαδικτυακά Εργαλεία για τη Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας”, σεμινάριο του ΕΕΠΕΚ

Screenshot 2018-12-28 12.50.39

Με χαρά μας αναγγέλλουμε την περάτωση και λήψη βεβαίωσης του διαδικτυακού σεμιναρίου του ΕΕΠΕΚ με θέμα το ανωτέρω. Η τελική μου εργασία βρίσκεται εδώ :

https://drive.google.com/file/d/1Ed9yYqjup8Y3gN-ugEXF2dvn6rbb2oK5/view?usp=sharing

Screenshot 2018-12-28 13.41.01