Συμμετοχή, ολοκλήρωση και βεβαίωση του προγράμματος του ΕΕΠΕΚ : “Αξιολόγηση Μαθητή”.

http://elearning.eepek.gr/course/view.php?id=35

Παραθέτουμε την τελική μας εργασία στο σεμινάριο.

https://issuu.com/panoumaria/docs/panou-teliki-ergasia-portfolio

Panou-teliki-ergasia-portfolio

eepek-αξιολόγηση_μαθητή-τελική_εργασία-portfolio.png

Μαθήματα που παρακολούθησα :

  1. Υλικό 1ης ενότητας
  2. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ
  3. ΕΕΠΕΚ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ – 2η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  4. Υλικό 3ης ενότητας
  5. Εργασία 3ης Ενότητας
  6. ΕΕΠΕΚ – Αξιολόγηση Μαθητή    

Βεβαίωση παρακολούθησηςΕΕΠΕΚ-βεβαίωση_αξιολόγηση_μαθητή