Συμμετοχή και Βεβαίωση παρακολούθησης του Etwinning Groups 2015 : “Pedagogical Issues and the new Twinspace”