Παρακολούθηση και βεβαίωση περάτωσης του διαδικτυακού σεμιναρίου της Coursera Course με θέμα : “Archaeoastronomy”

Με χαρά μας σας ανακοινώνουμε την συμμετοχή και περάτωση του διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα : “Archaeoastronomy”, University of Milano, Politecniko, της Coursera Course.

Archaeoastronomy-coursera_course-finish