Παρακολούθηση και βεβαίωση διαδικτυακού σεμιναρίου Linkendin course με τίτλο : “Teaching Techniques: Making Accessible Learning”

Το υλικό του σεμιναρίου με τον παραπάνω τίτλο θα βρήτε στον διαδικτυακό σύνδεσμο :

https://www.linkedin.com/learning/how-to-make-accessible-learning/what-is-accessible-learning

Linkedin_-_Βεβαίωση_παρακολούθησης_teaching_techniques_-_making_accessible_learning