Πήραμε την ετικέτα ποιότητας στο ευρωπαϊκό μας έργο etwinning : “Knitting our common european future with the threads of our national culture”!

Συγχαρείτε μας!

knitting-quality