Ετικέτα ποιότητας για το έργο μας “What’s the weather?”

Συγχαρείτε μας! Πήραμε την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας Etwinning  για το έργο μας : “What’s the weather?”!!!

weather_quality_label