Βεβαίωση συμμετοχής σε τηλεκπαίδευση για τη δράση eTwinning με θέμα : eTwinning – Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης. Η Εκπαίδευση των προσφύγων και µεταναστών

Η τηλεκπαίδευση αυτή είχε  διάρκεια 90 λεπτά και πραγµατοποιήθηκε στις 12-06-2018
από τον/την Υπερµαχία Χριστοδούλου σε συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία
Υποστήριξης eTwinning , Βρυξέλλες, Βέλγιο-για την εκπαίδευση.

Βεβαίωση-Κοινότητα_Σχολείων_Ευρώπης-etwinning