Βεβαίωση εκπόνησης προγράμματος “Διαδικτυακή Σχολική Εφημερίδα “Καλυμνοσκόπιο”