Η χρησιμότητα των διδαγμάτων των Προφητών στη ζωή μας – Βιωματική άσκηση Β’ Γυμνασίου 2016

Στο παρόν διαδικτυακό βιβλίο οι μαθητές και μαθήτριες της Β’  Γυμνασίου κατέγραψαν τις εμπειρίες τους από τα διδάγματα των προφητών και την εφαρμογή τους στη ζωή τους. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα συμπεράσματά τους κι αξίζει να τα μελετήσετε.