Δραστηριότητα της Β’ Γυμνασίου : πείραμα-βιωματική δράση

Με θέμα : “Παρατηρήστε κάθε μέρα 5′ το πρόσωπο της Παναγίας Παρθένου για μία εβδομάδα και καταγράψτε α) ποια επίδραση έχει στη ζωή σας η ενασχόλησή σας αυτή, β) ποια επίδραση έχει στην οικογένεια και στους φίλους σας η συνήθειά σας αυτή;”

Με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών της Β’ Γυμνασίου του σχολείου μας πραγματοποιήσαμε ένα πείραμα – βιωματική δράση με θέμα :  “Παρατηρήστε κάθε μέρα 5′ το πρόσωπο της Παναγίας Παρθένου για μία εβδομάδα και καταγράψτε α) ποια επίδραση έχει στη ζωή σας η ενασχόλησή σας αυτή, β) ποια επίδραση έχει στην οικογένεια και στους φίλους σας η συνήθειά σας αυτή;”

Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στη διεύθυνση αυτή :

http://padlet.com/wall/jnrjblmsnd

peirama panagia1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: