Βιωματική δραστηριότητα : Δείτε για μια εβδομάδα τον διπλανό σας σαν να είναι Θεάνθρωπος Χριστός!- 2014

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Η Πεντηκοστή” συμφωνήσαμε στην τάξη να βιώσουμε την πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων με την ξεχωριστή ζωηρή της χριστιανική ζωή. Έτσι αποφασίσαμε να ασκηθούμε στα παρακάτω :

“Για μια εβδομάδα προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με τους συναθρώπους, τους διπλανούς, τους γνωστούς, τους φίλους τους ανγώστους βλέποντάς τους ως δυνάμει “θεανθρώπους κατά χάριν”, δηλαδή ως ανθρώπους μεταμορφωμένους από το Άγιο Πνεύμα σε ξεχωριστούς ανθρώπους, που βιώνουν στην πράξη την δυνατότητα που μοιάζουν στο θεό με την ελεύθερή τους θέληση. Καταγράψτε κατόπιν τί συναισθήματα σας γεννήθηκαν από την εμπειρία αυτή, πόσο διαφορετικός σας φάνηκε ο κόσμος γύρω σας με τέτοια οπτική των συνανθρώπων σας, τί επίδραση είχε στους συνανθρώπους σας η δική σας αυτή οπτική και συμπεριφορά”.

http://padlet.com/maria_themelis/experiment1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s