Αποτελέσματα της άσκησης : Ποια εικόνα της Ορθόδοξης Πεντηκοστής σας άρεσε περισσότερο και γιατί.

Τοποθετήσαμε τις απαντήσεις των μαθητών – μαθητριών μας στο διαδικτυακό εργαλείο www.tricider.com και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ :