Δραστηριότητα Γ’ Γυμνασίου – ένα πείραμα – βιωματική δράση

Στα πλαίσια του τρίτου μαθήματος της Γ’ Γυμνασίου, Πεντηκοστή, και με αφορμή το σχολιασμό του κειμένου της σελίδας 17 : “αγιότης σημαίνει απελευθέρωση ή μάλλον ελευθερία… μορφές… β) απελευθέρωση από το πάθος του εγωκεντρισμού – άσκηση και θεραπεία”, πραγματοποιήσαμε με την ελεύθερη θέληση και επιθυμία των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου μιά έρευνα με θέμα :

Για μια βδομάδα προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με τους συνανθρώπους, τους διπλανούς, τους γνωστούς, τους φίλους, τους αγνώστους βλέποντάς τους ως δυνάμει “θεανθρώπους” κατά χάριν, δηλαδή ως ανθρώπους μεταμορφωμένους από το Άγιο Πνεύμα σε ξεχωριστούς ανθρώπους που βιώνουν στην πράξη την δυνατότητα να μοιάζουν στον Θεό με την ελεύθερη θέλησή τους. Καταγράψτε κατόπιν τί συναισθήματα σας γεννήθηκαν από την εμπειρία αυτή, πόσο διαφορετικός σας φάνηκε ο κόσμος γύρω σας με τέτοια οπτική των συνανθρώπων σας, τί επίδραση είχε στους συνανθρώπους σας η δική σας αυτή οπτική και συμπεριφορά“.

Τα αποτελέσματα είναι  εδώ : http://padlet.com/wall/a7iaq6lhec

peirama c gymnasiou

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s