Δραστηριότητα Α’ Γυμνασίου : πείραμα – βιωματική δράση

Με τη σύμφωνη γνώμη των μαθητών/μαθητριών της Α’ Γυμνασίου του σχολείου μας αποφασίσαμε να διεξάγουμε ένα πείραμα – βιωματική δράση στα πλαίσα του μαθήματος για τη Δημιουργία του Κόσμου και του Ανθρώπου από τον Θεό με θέμα : “Περνώ και αφήνω τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκα σύμφωνα με την εντολή του Θεού να εργάζομαι και να προστατεύω τη Δημιουργία που μου χάρισε

Τα αποτελέσματα θα τα διαβάζετε στην διεύθυνση :

http://padlet.com/wall/ntty2qsrg4

kalyteroskosmos1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: