“Ποια θέση έχει η Αγία Γραφή στη ζωή μου; Μελετώ κι εφαρμόζω την Αγία Γραφή στη ζωή μου”- Αποτελέσματα

Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της βιωματικής άσκησης που έγινε στην τάξη της Α’ Γυμνασίου με θέμα : “Ποια θέση έχει η Αγία Γραφή στη ζωή μου; Μαθαίνω να μελετώ και να εφαρμόζω την Αγία Γραφή στη ζωή μου”. Μελετήστε τις απαντήσεις των μαθητών μας και εξάγετε τα συμπεράσματά σας.

http://www.tricider.com/brainstorming/35GOPF931qd

%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7_%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7_%ce%b6%cf%89%ce%ae_%ce%bc%ce%bf%cf%85_-_%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7_%ce%b2