Βιωματική Άσκηση Α΄ Γυμνασίου – Διαβάζω την Αγία Γραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Α΄ Γυμνασίου “Η Αγία Γραφή προσφέρει στον παγκόσμιο πολιτισμό και μεταμορφώνει τη ζωή του Χριστιανού”, οι μαθητές και μαθήτριες θα διαβάζουν κάθε βράδυ ένα στίχο της Καινής Διαθήκης, θα σκέφτονται πώς μπορούν να βιώσουν το νόημά του την επόμενη ημέρα, για μία εβδομάδα, και θα περιγράψουν τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτήν την βιωματική άσκηση στη ζωή τους, τα συναισθήματά τους και την απήχηση που θα έχει αυτή στην συμπεριφορά τους με τους συνανθρώπους τους. Τα αποτελέσματα θα αναρτήσουμε σε διαδικτυακή παρουσίαση.

αγία γραφή9αγία γραφή5