Ερωτηματολόγιο της Σεβαστής Καρδούλια για την ιστορία και την κλήση του Πατριάρχη Αβραάμ. Το μεγάλο “ναι”

 Abraam_01
Μπορείτε να δείτε τη δημοσιευμένη φόρμα εδώ: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFMUGFUamg0R1MyX3lRQlMxSTdVeWc6MQ
Ο Θεός είπε στον Αβραάμ *

 • Να ζει όπως θέλει εκείνος
 • να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού
 • να διαλέξει ο Άβραμ πώς θέλει να ζει
Όταν ο Αβραάμ έφυγε από τη χώρα του πήρε μαζί του *

 • την οικογένειά του
 • τα υπάρχοντα και τους δούλους/ δούλες του
 • όλα τα παραπάνω
Ο Θεός άλαξε το όνομα του Άβραμ σε *

 • Ισραήλ
 • Ισμαήλ
 • Ισχυρός
 • Αβραάμ
Ο Θεός σαν τρεις επισκέπτες παρουσιάστηκε …………. στη Δρυ Μαμβρή *

 • στην Σάρρα
 • στον Αβραάμ
 • και στους δύο

Leave a Reply