Το δικό μας βιβλίο των Θρησκευτικών στο ίντερνετ, Α’ Γυμνασίου

paradise,peecocksΑπορίες, Ερωτήσεις, Λύσεις – Απόψεις, Κρίσεις, Συζητήσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών και τη Διδασκαλία του στην Α’ Γυμνασίου

https://docs.google.com/document/d/1fs5K8dZ4P0EGpwbJoU5STadJSPPnHG14-Rd63EEDEFM/edit

Ένα ερωτηματολόγιο για :  την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ “ΝΑΙ”

Στη Χαρράν ο Θεός *Κύκλωσε το σωστό

 • υποσχέθηκε στον Άβραμ
 • εμφανίστηκε στον Άβραμ
 • όλα τα παραπάνω
Ο Ισμαήλ, γιος της Άγαρ είναι ο : *

 • γενάρχης των Χανααναίων
 • γενάρχης των μουσουλμάνων
 • γενάρχης των Αιγυπτίων
Ο Θεός ονόμασε τον Αβραάμ

 • Ισμαήλ
 • Αβραάμ
 • όλα τα παραπάνω
Ο Θεός είπε στον Αβραάμ : “Αυτή είναι η διαθήκη που κάνω μαζί σου, δεν θα ονομάζεσαι πια Άβραμ, αλλά *

 • ισμαήλ
 • ισχυρό
 • Αβραάμ
 • πατέρα φυλής
Στη γη Χαναάν ο Θεός ……………….. τον Αβραάμ *

 • υποσχέθηκε
 • φανερώθηκε
 • ευλόγησε
Κάνε την αντιστοίχιση *

“Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σ΄ευλογήσω “Δεν θα ονομάζεσαι πια Άβραμ αλλά Αβραάμ γιατί θα σε κάνω πατέρα πλήθους εθνών”
Ο Θεός άλαξε το σκοπό και το ρόλο ζωής του Αβραάμ
Ο Θεός πρόσφερε ένα δώρο ζωής στον Αβραάμ.
Τι σημαίνουν οι έννοιες α) ευλογία, β) διαθήκη *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: