26/01/2013 : Γιατί χρειαζόταν να βαπτιστεί ο Χριστός; Τι συνέπειες έχει για τον άνθρωπο η Βάπτιση του Χριστού;


Τσάταρος Νίκος, Β2 : Έπρεπε να βαπτιστεί ο Χριστός για να Τον μιμηθούμε, έγινε παράδειγμα για να βαπτιστούμε κι εμείς και να σωθούμε. Με το βάπτισμα φεύγει από πάνω μας το προπατορικό αμάρτημα.

Μπίλλης Θεοφίλης, Β2 : Με το Βάπτισμα μπαίνει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα

Μύτικα Μαρία, Β2 : Ο Χριστός δεν είχε ποτέ του αμαρτίες. Ήταν τέλειος Θεός και Τέλειος άνθρωπος. Εμείς όταν γεννηθούμε έχουμε το προπατορικό αμάρτημα. Όταν βαπτιστούμε ξεπλένονται όλες μας οι αμαρτίες και φωτιζόμαστε με το Άγιο Πνεύμα. Γι αυτό ο Χριστός μας βαπτίστηκε για να Τον μιμηθούμε και να θεωθούμε!

Μάρακα Μαρία, Β2 : Ο Χριστός έπρεπε να βαπτιστεί για να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν βαπτιζόταν δεν θα μπορούσαμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες και να Του μοιάσουμε χωρίς Πνεύμα Άγιο.

Παναγάκης Νικόλας, Β2 : Ο Χριστός έπρεπε να βαπτιστεί παρόλο που ήταν Θεός για να σβηστούν οι αμαρτίες των ανθρώπων.

Σταύρος Νυστάζος, Β2 : Ο Χριστός δεν  είχε ανάγκη να βαπτιστεί, ήταν Θεός, δεν είχε σαν άνθρωπος αμαρτίες. Όμως βαπτίστηκε και σταυρώθηκε για να μας σώσει. Βαπτιζόμαστε κι εμείς παίρνοντας παράδειγμα τον Χριστό, οι αμαρτίες μας φεύγουν με το Βάπτισμα και παίρνουμε άγιο Πνεύμα. Αν ο Χριστός δεν βαπτιζόταν δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς να σωθούμε και να έχουμε Άγιο Πνεύμα.

Μάρκος Σκεύος, Άννα Ξυλουρά, Σάββας Μαστορίδης, Β2 : Ο Χριστός δεν ήταν υποχρεωμένος να βαπτιστεί αλλά για να σωθούμε εμείς από το προπατορικό αμάρτημα, βαπτίστηκε εκείνος, για να βαπτιστούμε κι εμείς και να γίνουμε καθαροί από αμαρτίες.

Μάγκου Έλενα, Β2 : Ο Χριστός έπρεπε να βαπτιστεί για να ξεκινήσει να υπάρχει η καινούρια ανθρώπινη και θεϊκή επικοινωνία.  Δεν βαπτίστηκε για να ξεπλυθούν οι δικές Του αμαρτίες, αλλά για να ξεπλύνονται οι αμαρτίες του κόσμου με τη βάπτιση. Ο Ιησούς ήταν ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ. Οι συνέπειες που  έχει η βάπτιση του Χριστού για τον άνθρωπο είναι ότι με την Βάπτισή Του ο Χριστός ξεκίνησε μία αρχή επικοινωνίας ξανά με τον άνθρωπο και το Θεό, σώζεται από τις αμαρτίες του ο άνθρωπος και μοιάζει στον σωτήρα του Χριστό, που θυσιάστηκε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία.

Μάγκου Σαββίνα, Β2 : Ο Χριστός χρειαζόταν να βαπτιστεί, όχι για να ξεπλύνει τις δικές του αμαρτίες, αλλά για να ξεπλύνει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Έτσι εγκαινιάζεται ο ερχομός της καινούργιας ανθρωπότητας. Με την βάπτιση του Κυρίου φανερώθηκε το δύσκολο έργο που είχε ο Χριστός να επιτελέσει ώστε με τη θυσία Του να ελευθερωθούμε από το κακό.

Μούγκρου Άννα, Β2: Ο Χριστός έπρεπε να βαπτιστεί για να πάρει πάνω Του ολόκληρη την ανθρώπινη φύση και να την καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα και τις αμαρτίες που γεννούσε. Έτσι καθαρός ο άνθρωπος μπορεί μετά να πάρει το άγιο Πνεύμα μέσα του.Γι αυτό βαπτιζόμαστε κι εμείς, παίρνοντας το παράδειγμα που μας έδωσε. ΓΟι χριστιανοί σύντομα βάπτιζαν τα μωρά τους νωρίς για να σωθούν από τις αμαρτίες και να ζουν με το άγιο Πνεύμα.

Κώστας Μιχαήλου, Β2: Γιατί ήθελε ο Χριστός να μην έχουμε αμαρτίες κι έτσι να μπορούμε να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Έτσι βαπτιζόμαστε για να γεννηθεί από τα νερά του βαπτίσματος ένας νέος άνθρωπος χωρίς αμαρτίες και να ζει με τη ζωή του Αγίου Πνεύματος.

Μανόλης Σάββας Μουσελλής, Β2: Ο Χριστός χρειάστηκε να βαπτιστεί παρόλο που ήταν Θεάνθρωπος και δεν είχε αμαρτίες ο Ίδιος, για να λυτρωθούν οι αμαρτίες των ανθρώπων όλων. Έτσι μπόρεσαν να πάρουν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα.

Ειρήνη Μελά, Β2 : Ο Χριστός είχε το δικαίωμα να μην να βαπτιστεί, αλλά ταπεινώθηκε για να βοηθήσει όλον τον κόσμο και να δείξει το παράδειγμα πώς να καθαριζόμαστε από την προπατορική αμαρτία.

Γιάννης Μουσελλής, Β2 :Ο Χριστός χρειαζόταν να βαπτιστεί, για να δώσει παράδειγμα σε μας να βαπτιζόμαστε για να καθαριζόμαστε από την προπατορική αμαρτία και να “πληρωθούμε” με Άγιο Πνεύμα”.

Ανώνυμος, Β2 : Το σχέδιο του Θεανθρώπου Χριστού ήταν να “προσλάβει” την ανθρώπινη φύση ολόκληρη, μέσα στο Βάπτισμα να την “βυθίσει” μέσα στο νερό του βαπτίσματος και να την καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα. Δεν είχε ανάγκη να βαπτιστεί, αλλά ταπεινώθηκε για χάρη μας, για να μας δώσει την ευκαιρία να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και να Του μοιάσουμε, δηλαδή να Θεωθούμε με τη χάρη και τη συνεργασία μας με τον Θεό. Γι αυτό εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε ξεχωριστό μας σημάδι την περιτομή, αλλά με το Άγιο Πνεύμα σφραγιζόμαστε και παίρνουμε τη Θεία Χάρη, δηλαδή τη Θέωση.