Το δικό μας βιβλίο στο Ίντερνετ! Κάθε τμήμα με τη δική του ιστοσελίδα!

Πάνε τρία χρόνια που σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό βιβλίο για την κάθε τάξη του Γυμνασίου που να συγκεντρώνουμε την άποψη των μαθητών και μαθητριών μας για κάθε σπουδαίο μάθημα στην Μελέτη της Αγίας Γραφής και της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Δημιουργήσαμε επίσης για κάθε τμήμα μία ιστοσελίδα όπου θα αναρτούμε τις εργασίες κάθε τμήματος ξεχωριστά. Έτσι θα μπορούμε να δώσουμε μια πιο προσωπική οπτική στα μαθήματα που θα συζητάμε καθώς προχωρά η μελέτη μας στην Αγία Γραφή και την Εκκλησιαστική Ιστορία. Τις ιστοσελίδες μπορείτε να τις διαβάζετε ελεύθερα και σχόλια μπορείτε να υποβάλλετε με τη βοήθεια του email σας. Είστε ευπρόσδεκτοι και κάθε σας συμβουλή θα είναι πολύτιμη για μας και ευπρόσδεκτη.

Τα βιβλία μας θα τα βρείτε στις ιστοσελίδες :

α. Για την Α’ Γυμνασίου : https://docs.google.com/document/d/1BoN5Y_p5XIujOnetpMbk8Lfht4uxLTAf-i4WGy5M_BI/edit

β. Για την Β’ Γυμνασίου : https://docs.google.com/document/d/16QSuFffY3-WIgOhgQWZzgGwOhXNqaXIONfhyUNwzN5w/edit

και γ. για την Γ’  Γυμνασίου : https://docs.google.com/document/d/1cv7qBHOwmpt9kILgjAb4EFbs6a0QsuISJpqeMEJQIso/edit

Οι ιστοσελίδες μας για κάθε τμήμα είναι :

Α1 : http://a1-2ogymnasiokalymnou.blogspot.gr/

δες  http://padlet.com/wall/e3q4ermk6m

Α2 : http://a2-2ogymnasiokalymnou.blogspot.gr/

δες  http://padlet.com/wall/8wf1j8u40p

Α3 : http://a3-2ogymnasiokalymnou.blogspot.gr/

δες  http://padlet.com/wall/gjk002wk4v

Β1 : http://b1-2ogymnasiokalymnou.blogspot.gr/

δες http://padlet.com/wall/eultrue0gk

Β2 : http://b2-2ogymnasiokalymnou.blogspot.gr/

δες  http://padlet.com/wall/qrxdm8yqc0

Β3 : http://b3-2ogymnasiokalymnou.blogspot.gr/

δες  http://padlet.com/wall/qvt8y39jsh

Γ1 : http://c1-2ogymnasiokalymnou.blogspot.gr/

δες  http://padlet.com/wall/rb94flk3hs

Γ2 : http://c2-2ogymnasiokalymnou.blogspot.gr/

δες  http://padlet.com/wall/pgejpanb76

Γ3 : http://c3-2ogymnasiokalymnou.blogspot.gr/

δες  http://padlet.com/wall/gku0h4wcxc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

</