Πνευματική Γεωγραφία του Καλύμνου – Ο Γιώργος το Ψημανάρι

Με την ευγενική άδεια του Alithiafm Rs
δημοσιεύουμε την είδηση μαρτυρία : “ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ !!!!! Ο ” ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟ ΨΗΜΑΝΑΡΙ ” , ΕΝΑΣ ΑΓΑΘΟΣ , ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ !!!!!!!!!! “
Φωτογραφία: ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ !!!!! Ο '' ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟ ΨΗΜΑΝΑΡΙ '' , ΕΝΑΣ ΑΓΑΘΟΣ , ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ !!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: