Πνευματική Γεωγραφία – ο Κώστας ο Γάρος, ο βοηθός του Γέροντα του Σταυρού στο Καντούνι

Με την ευγενική άδεια του  Alithiafm Rs
δημοσιεύουμε την είδηση – μαρτυρία : “Ο Κώστας ο γάρος , της Τρούμενας στόν Πάνορμο πού βοηθούσε τόν ηγιασμένο Γέροντα Σάββα στήν Ι.Μ.Σταυρού στό Καντούνι Καλύμνου !!!!! Απείραχτος άνθρωπος , καλοσυνάτος , πρόθυμος , αγαθός καί του άρεσαν οι φακοί !!!!! Εδώ κρατά μιά σακκούλα μέ αντίδωρα !! Αγνοί άνθρωποι , αξέχαστοι !! Σύχναζε στου Κίτσου τό καφενείο καί ήταν πόλος έλξης !!!!!”
Ο Κώστας ο γάρος , της Τρούμενας στόν Πάνορμο πού βοηθούσε τόν ηγιασμένο Γέροντα Σάββα στήν Ι.Μ.Σταυρού στό Καντούνι Καλύμνου !!!!! Απείραχτος άνθρωπος , καλοσυνάτος , πρόθυμος , αγαθός καί του άρεσαν οι φακοί !!!!! Εδώ κρατά μιά σακκούλα μέ αντίδωρα !! Αγνοί άνθρωποι , αξέχαστοι !! Σύχναζε στου Κίτσου τό καφενείο καί ήταν πόλος έλξης !!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: