Πλέκουμε με αγάπη για τους πρόσφυγες – Δραστηριότητες στην τάξη ανάλογα με το αναλυτικό Πρόγραμμα των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο

πρόσφυγες1

Σας παραθέτουμε το κπαιδευτικό υλικό για θέματα Προσφύγων, μετανάστευσης, ασύλου‏ – της Ύπατης Αρμοστίας με πλήθος δραστηριότητες, βίντεο, εγχειρίδιο δασκάλου, οδηγίες, παιχνίδια με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, την αντιμετώπισή τους, την αλληλεγγύη που αισθανόμαστε φυσικό να προσφέρουμε σ΄αυτούς όπως το συγκεντρώσαμε σε μια ιδιαίτερη ιστοσελίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι σας ενδιαφέρει.

https://tackk.com/phrenj