Επίσκεψη και ξενάγηση στον Μητροπολιτικό Ναό Πόθειας Καλύμνου “Χριστό”

Δείτε την παρουσίασή μας στο http://www.sway.com, μια υπηρεσία της Hotmail.com πολύ ενδιαφέρουσα!

https://sway.com/buRcYD-BC9E_4cj6

Χριστός Μητρόπολη