Μαθήματα 15 και 16 : Υλικό μελέτης όλων των βαθμίδων κατήχησης της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Μελετήστε μαζί μας τα μαθήματα περί Φιλαργυρίας, Κενοδοξίας, Υπαπαντής και Τριών Ιεραρχών, που πήραμε από το Γραφείο Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Μαθήματα Κατήχησης I.M.K.Λ.Α

Περιεχόμενα