Μάθημα 9ο : Υλικό για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Μητροπόλεώς μας.

Μελετήστε μαζί μας το υλικό για όλες τις βαθμίδες κατήχησης που ευγενώς μας παραχωρεί το Γραφείο Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Μαθήματα Κατήχησης I.M.K.Λ.Α

Πίνακας Περιεχομένων

Μάθημα 9ο-Άγιος πορφύριος-κατήχηση