Μάθημα 7ο : Υλικό μελέτης όλων των βαθμίδων Κατήχησης της Μητροπόλεώς μας

livebinder.com-katixisi

Χαρείτε έναν καινούριο διαδικτυακό τρόπο παρουσίασης του υλικού μελέτης μας στο διαδικτυακό εργαλείο http://www.livebinders.com και συγκεκριμένα στην θέση

https://www.livebinders.com/play/play?id=2441706&present=true

Μαθήματα Κατήχησης όλων των βαθμίδ Table of Contents