Μάθημα 6ο : Υλικό μελέτης για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Μητροπόλεώς μας – Άγιος Μηνάς, Περί προσευχής

μάθημα_6ο-κατηχητικό.png

Μελετήστε μαζί μας το υλικό που πήραμε από το Γραφείο Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Μητροπόλεώς μας.

Made with Padlet