Μάθημα 23ο : Υλικό για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Μητροπόλεώς μας – Ακάθιστος Ύμνος – Περί αργολογίας και σιωπής

Screenshot 2019-03-30 22.53.47

Μελετήστε μαζί μας το υλικό κατήχησης για όλες τις βαθμίδες παρμένο από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Μαθήματα Κατήχησης I.M.K.Λ.Α

Πίνακας Περιεχομένων