Ορθόδοξη Κατήχηση 2018-2019

Παρακολουθήστε τα μαθήματα και το υλικό για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Μητροπόλεώς μας, ευγενώς παραχωρηθέντα από το Γραφείο Νεότητας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Θα είναι χαρά μας να μπορέσετε να επωφεληθείτε και να αντλήσετε υλικό για το δικό σας κατηχητικό. Καλή κι ευλογημένη κατηχητική χρονιά!

Made with Padlet