Μάθημα 8ο : Οι Άγιοι και η ονομαστική μας εορτή – Αγία Αικατερίνα : επιστήμη και πίστη

Μελετήστε μαζί μας το υλικό των κατηχητικών βαθμίδων της Μητρόπολής μας όπως το πήραμε από την ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Τομέας Νεότητας.

Made with Padlet