Μάθημα 4ο : Υλικό για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Μητρόπολής μας – Κυριακή Προσευχή – Άγιος Δημήτριος και Άγιος Νέστορας, το ανδρείο φρόνημα στη ζωή του χριστιανού.

Χαρείτε και μελετήστε μαζί μας το πλούσιο υλικό κατήχησης της Μητρόπολής μας. Γράψτε μας σχόλια κάτω από κάθε άρθρο του διαδικτυακού μας πίνακα. Σας περιμένουμε!

Made with Padlet