Μάθημα 22ο : Ειλικρινής Μετάνοια – Σταύρωση και Ανάσταση Χριστού

Χαρείτε το πλούσιο υλικό που παρέχεται στην παρακάτω ιστοσελίδα μας για την κατήχηση για όλες τις βαθμίδες της Μητρόπολής μας!

Made with Padlet