Μάθημα 20ό : Υλικό για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Ιεράς Μητρόπολής μας

Μελετήστε μαζί μας το υλικό για την κατήχηση όλων των βαθμίδων στη Μητρόπολή μας με θέματα : Άγιος Λουκάς ιατρός, άγιος Πατρίκιος : Φιλανθρωπία

Padlet上的创作