Μάθημα 2ο : Υλικό για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Μητρόπολής μας – Τίμιος Σταυρός – Αντιμετώπιση των δυσκολιών στη ζωή μας με τη βοήθεια της πίστεως

Μελετήστε το υλικό μας και επιλέξτε για κάθε βαθμίδα τί σημαίνει “Πίστη” και πώς μπορούμε να την υλοποιούμε κάθε στιγμή στην καθημερινή μας ζωή.

Made with Padlet