Μάθημα 19ο : Υλικό για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

Μαθητεύσατε στο καινούριο μάθημα που καταρτίσαμε στο διαδικτυακό μας πίνακα με πλούσιο υλικό για τους άγιους σαράντα μάρτυρες και για την κατασκευή προσφόρου. Μπορείτε να μας γράψετε σχόλια και παρατηρήσεις.

Made with Padlet