Μάθημα 14ο : Παραβολή Σπλαγχνικού Πατέρα – σημασία της για μας

Παρακολουθήστε το υλικό για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Μητρόπολής μας παρμένο από το Γραφείο Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Made with Padlet