Μάθημα 11ο : Αγωνίζου τον καλόν Αγώνα – Στόχοι για τη νέα χρονιά

Μελετήστε το πλούσιο υλικό μας για όλες τις βαθμίδες κατήχησης της Μητρόπολής μας, παρμένες από το Νεανικό Τομέα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Made with Padlet