Ένα παιχνίδι με σύμβολα και εικόνες των θρησκειών

Χτυπήστε το ρολόι και επιλέξτε εικόνες που σχετίζονται με κάθε θρησκεία πριν ο χρόνος σας εξαντληθεί
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )